Lezen in samenhang met wereldoriëntatie

Met de rijke teksten in GO! krijgen leerlingen niet alleen een beter tekstbegrip, maar vooral ook meer plezier in lezen!

3500_6_05
Kennisrijke thema's
Lezen in samenhang
Plezier in lezen
Authentieke teksten
Plezier in lezen

Een rijke leesomgeving

Het is essentieel om leerlingen niet alleen te leren lezen, maar ze ook te betrekken bij wat ze lezen. Dit is waar GO! een belangrijke rol speelt. Met GO! wordt lezen op een geïntegreerde en thematische manier aangeboden, waarbij de nadruk ligt op het verbinden van lezen met wereldoriëntatie en andere vakken. Deze aanpak stimuleert leerlingen om actief en enthousiast betrokken te zijn bij het leesproces.

Leesvaardigheid

Leesvaardigheid is essentieel

Leesvaardigheid is essentieel voor succes op school en daarbuiten. Maar hoe stimuleer je leerlingen om te lezen als ze weinig interesse tonen?

Bij GO! beginnen we al vanaf groep 1 met thematisch lezen. Van kleurrijke prentenboeken en voorleesboeken voor de allerkleinsten tot boeiende fictie en non-fictie voor de oudere leerlingen. Elke thema is gevuld met mooie boeken. Bovendien zijn er voor leerlingen met dyslexie, speciale dyslexie-vriendelijke lettertypes beschikbaar.

Tekstbegrip

Beter tekstbegrip door lezen in samenhang

Tekstbegrip is een belangrijk aspect van het leesonderwijs in GO!, omdat het de basis vormt voor diepgaand leren en begrip. Tekstbegrip gaat verder dan het eenvoudig decoderen van woorden; het omvat het vermogen van de leerling om de betekenis achter de tekst te begrijpen, verbanden te leggen met eerdere kennis, en kritisch na te denken over de inhoud. 

Binnen GO! wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van tekstbegrip door leerlingen uit te dagen met teksten die rijk zijn aan inhoud en diepgang.
 
“Leesplezier is de motor van het leesonderwijs.”
GO! Geïntegreerd Onderwijs

Close Reading

Verdiepend inzicht door close reading

Close reading betrekt leerlingen langer bij één tekst, waardoor ze diepgaander inzicht verkrijgen. Zelfs leerlingen met minder taalvaardigheid kunnen zo complexe teksten benaderen.  

GO! gebruikt uitsluitend authentieke teksten, die binnen een thema een samenhangend geheel vormen en aansluiten bij de wereldoriëntatie vakken, maar ook burgerschap, techniek en kunst. Deze samenhang zorgt voor meer herkenbaarheid en interesse bij de leerlingen. Hierdoor transformeert 'moeten lezen' in 'willen lezen'.

 

Rijke Teksten

Dieper begrip en bredere perspectieven

Door de integratie van rijke teksten in de thema's van GO! ontstaat een synergie die het leren verdiept. Vaardigheden zoals kritisch denken en informatieanalyse worden op deze manier versterkt.

In GO! worden rijke teksten gebruikt om de horizon van de leerlingen te verbreden.

Rijke leesomgeving

Bij elk thema zijn passende boeken, bronnen en rijke teksten te vinden voor leerlingen van 4 tot 14 jaar. Voor de kleuters is een grote hoeveelheid prentenboeken te vinden. Wil je boeken laten voorlezen? Dat kan allemaal met GO! 

Passende Internetbronnen

Internetbronnen die afgestemd zijn op het leesniveau van basisschoolleerlingen!

Thematische Boeken

Dieper in elk thema duiken met de thematische boeken in GO!

Rijke Teksten

Verrijk je lessen met GO!'s rijke teksten die naadloos aansluiten bij elk thema!