Taal, lezen en wereldoriëntatie in samenhang

Door de taalaanpak in GO! werken leerlingen aan de doelen voor taalonderwijs, terwijl ze een rijke en gevarieerde leerervaring hebben die zowel hun mondelinge als schriftelijke taalvaardigheden ontwikkelt. 

3500_6_05
Kennisrijke thema's
Lezen in samenhang
Plezier in lezen
Authentieke teksten
De sleutel tot diepgaand leren

Taal, lezen en wereldoriëntatie in samenhang

GO! brengt taal, lezen en wereldoriëntatie samen in één geïntegreerde methode. 
 
Taal speelt een centrale rol bij de zaakvakken en zorgt ervoor dat leerlingen zich kunnen uiten. GO! integreert taalvaardigheden in alle thema's, waardoor leerlingen een beter begrip krijgen van wat ze leren en waarom.
De thematische aanpak van GO! zorgt voor een dieper begrip en meer betrokkenheid bij zowel taal als andere vakken, zoals burgerschap, wetenschap & techniek, kunst & cultuur. 
 

Taalonderwijs

Een geïntegreerde aanpak van taalonderwijs

Bij GO! ligt de focus op een geïntegreerde aanpak van taalonderwijs, waarbij zowel mondelinge als schriftelijke vaardigheden worden ontwikkeld door middel van praktische en betekenisvolle activiteiten.

Door taal te integreren in thema's, worden leerlingen blootgesteld aan een breed scala aan onderwerpen, wat bijdraagt aan hun algemene kennis en begrip. Dit verrijkt hun taalgebruik en biedt context voor zowel mondelinge als schriftelijke opdrachten.

Kinderen worden aangemoedigd om gedichten en creatieve teksten te schrijven. Dit stimuleert niet alleen hun schrijfvaardigheden, maar ook hun vermogen om zichzelf uit te drukken en creatief te denken. Het schrijven van poëzie helpt bij het ontwikkelen van een rijk taalgebruik en het vermogen om met taal te experimenteren.

Mondelinge taalvaardigheden worden versterkt door leerlingen actief deel te laten nemen aan discussies en debatten. Dit bevordert niet alleen hun spreekvaardigheid, maar ook hun luistervaardigheden, kritisch denken, en het vermogen om argumenten te formuleren en te beoordelen.

GO! moedigt diversiteit in taalgebruik aan, waarbij leerlingen worden blootgesteld aan verschillende genres, stijlen en vormen van taal, zowel in mondelinge als in schriftelijke vorm.

Binnen GO! is er aandacht voor feedback en reflectie, waardoor leerlingen kunnen leren van hun ervaringen en hun vaardigheden continu kunnen verbeteren.

Rijke leesomgeving

Bij elk thema zijn passende boeken, bronnen en rijke teksten te vinden voor leerlingen van 4 tot 14 jaar. Voor de kleuters is een grote hoeveelheid prentenboeken te vinden. Wil je boeken laten voorlezen? Dat kan allemaal met GO! 

Passende Internetbronnen

Internetbronnen die afgestemd zijn op het leesniveau van basisschoolleerlingen!

Thematische Boeken

Dieper in elk thema duiken met de thematische boeken in GO!

Rijke Teksten

Verrijk je lessen met GO!'s rijke teksten die naadloos aansluiten bij elk thema!