Burgerschap in samenhang met wereldoriëntatie

Burgerschapsonderwijs komt pas echt tot leven als het geïntegreerd wordt aangeboden. Wie met GO! werkt, voldoet in één klap aan de nieuwe Burgerschapswet en alles wat daarbij komt kijken!. 

945204
Kennisrijke thema's
Lezen in samenhang
Plezier in lezen
Authentieke teksten
De sleutel tot diepgaand leren

Burgerschap in samenhang met andere vakken

Burgerschapsonderwijs komt pas echt tot leven als het geïntegreerd wordt aangeboden en niet als een los vak. Debatteren, discussiëren en filosoferen zijn kerncomponenten van burgerschap in GO!  Dit stimuleert kritisch denken, heldere communicatie en respect voor verschillende meningen.

Het bespreken van onderwerpen zoals identiteit, solidariteit en diversiteit of het belang van vrije meningsuiting maakt de lessen levendig en relevant. Tijdens de themaweken worden ook rijke teksten gebruikt die aansluiten bij deze onderwerpen, waardoor leerlingen actief met de lesstof aan de slag gaan.

Wie met GO! werkt, voldoet in één klap aan de nieuwe Burgerschapswet en alles wat daarbij komt kijken!

Discussiëren, debatteren en filosoferen

Actief luisteren en nadenken

Elke thema van GO! bevat startvragen voor een debat, discussie of een filosofisch gesprek. Deze startvragen zijn altijd gekoppeld aan het thema. Het debatteren, discussiëren en filosoferen versterkt niet alleen de spreek- en luistervaardigheden van leerlingen, maar moedigt hen ook aan om actief na te denken over hun waarden en overtuigingen. Dit is cruciaal voor hun persoonlijke ontwikkeling en voor het begrijpen van de complexiteit van de maatschappelijke vraagstukken.

Wij ondersteunen leerkrachten met praktische hulpmiddelen bij het organiseren van discussies en debatten in de klas.

De sleutel tot diepgaand leren

Kennis steeds verder verdiepen

GO! bouwt  de lessen zodanig op dat elke nieuwe les aansluit op wat de leerlingen al weten. Dit zorgt ervoor dat hun kennis geleidelijk en logisch groeit, waarbij elke stap voortbouwt op de vorige. Zo ontwikkelen kinderen een dieper en samenhangend begrip van complexe concepten. 

Tijdens de themaweken worden altijd rijke teksten gebruikt die aansluiten bij deze onderwerpen, waardoor leerlingen actief met de lesstof aan de slag gaan.

Wie met GO! werkt, voldoet in één klap aan de nieuwe Burgerschapswet en alles wat daarbij komt kijken!

Opbouw van kennis

Voortborduren op eerder opgedane kennis

De kleuters

Bij GO! begint burgerschap al bij de kleuters. Zij maken voor het eerst kennis met het concepten als identiteit, diversiteit en solidariteit aan de hand van het leerpad  "Samen vieren".

De onderbouw

De onderbouw borduurt voort op deze kennis door middel van het leerpad 'Hetzelfde maar toch anders'. Hier verkennen de kinderen de Nederlandse provincies aan de hand van de vlaggen, kenmerkende feestdagen, en het traditionele eten en drinken van elke regio.  

De middenbouw

In de middenbouw duiken de leerlingen dieper in het concept van identiteit door de lens van feesten en geloof. Dit onderdeel onthult hoe deze elementen ons leven kleuren en onze identiteit vormgeven. Door de viering van diverse feesten en het verkennen van verschillende geloofsovertuigingen, ontwikkelen leerlingen een begrip van en respect voor de veelzijdigheid van culturen en overtuigingen.

De bovenbouw

Voor de oudste leerlingen in de bovenbouw staat het thema 'Ik ben ik en jij bent jij' centraal. Dit pad leidt de leerlingen door een ontdekkingstocht van hun eigen identiteit en die van Nederland. Ze verdiepen zich in de Nederlandse geschiedenis, typisch Nederlands en de multiculturele samenleving. Deze lessen zijn ontworpen om leerlingen te helpen begrijpen hoe hun persoonlijke verhaal past binnen de grotere context van onze land en wereld, waarbij de nadruk ligt op empathie, respect en sociale verantwoordelijkheid.

“Leesplezier is de motor van het leesonderwijs.”
GO! Geïntegreerd Onderwijs

Samenhang

Burgerschapsvaardigheden in samenhang

GO! zorgt ervoor dat burgerschapsvaardigheden niet in isolatie worden geleerd, maar in verbinding met andere vakgebieden. Dit leidt tot een dieper begrip en waardering voor de werking van de maatschappij en de rol van het individu daarin.

De integratie van burgerschap in verschillende vakgebieden stelt leerlingen in staat om de complexiteit en onderlinge verbondenheid van maatschappelijke vraagstukken te begrijpen en bereidt hen voor om actieve en geïnformeerde burgers te worden. 

Rijke leeromgeving

Bij elk thema zijn passende boeken, bronnen en rijke teksten te vinden voor leerlingen van 4 tot 14 jaar. Voor de kleuters is een grote hoeveelheid prentenboeken te vinden. Wil je boeken laten voorlezen? Dat kan allemaal met GO! 

Passende Internetbronnen

Internetbronnen die afgestemd zijn op het leesniveau van basisschoolleerlingen!

Thematische Boeken

Dieper in elk thema duiken met de thematische boeken in GO!

Rijke Teksten

Verrijk je lessen met GO!'s rijke teksten die naadloos aansluiten bij elk thema!